0-8mg低焦油香烟排名 0-8mg低焦油烟有哪些

图片
名称
类型
焦油量
参考价格
南京(细支九五)
烤烟型
5mg
¥100
Nanjing 95 Silm
小盒装条形码:6901028113199
条包装条形码:6901028112987
口味:
 
8.3
外观:
 
8.9
性价比:
 
8.4
长城(胜利)
手工雪茄
0mg
¥3800
Great Wall Victory
小盒装条形码:6901028029667
条包装条形码:6901028029667
口味:
 
9.9
外观:
 
9.9
性价比:
 
9.9
七匹狼(纯翠)
外香型
6mg
¥16
Septwolves Chuncui
小盒装条形码:6901028143257
条包装条形码:6901028143264
口味:
 
7.3
外观:
 
7.3
性价比:
 
7.3
红三环(东海)
烤烟型
8mg
¥5
Red3Ring Donghai
小盒装条形码:6901028128933
条包装条形码:6901028128940
口味:
 
7.2
外观:
 
7.2
性价比:
 
7.2
七匹狼(纯香)
烤烟型
5mg
¥36
Septwolves Chunxiang
小盒装条形码:6901028142274
条包装条形码:6901028142472
口味:
 
7.8
外观:
 
7.8
性价比:
 
7.8
钻石(荷花绿水青山)
烤烟型
8mg
¥100
Diamond Hehua Qingshanlvshui
小盒装条形码:6901028079020
条包装条形码:6901028079051
口味:
 
9.2
外观:
 
9.2
性价比:
 
9.1
黄鹤楼(硬峡谷情细支)
烤烟型
8mg
¥35
Huanghelou XGQ Silm
小盒装条形码:6901028188012
条包装条形码:6901028188029
口味:
 
8.8
外观:
 
9.0
性价比:
 
8.7
红金龙(爱你爆珠)
烤烟型
8mg
¥15
Hongjinlong ENNE Filter Capsule
小盒装条形码:6901028186896
条包装条形码:6901028186902
口味:
 
7.8
外观:
 
8.5
性价比:
 
7.9
冬虫夏草(双中支)
烤烟型
6mg
¥40
DongChongXiaCao Double Middle
小盒装条形码:6901028177665
条包装条形码:6901028177757
口味:
 
1.7
外观:
 
1.7
性价比:
 
1.7
天子(千里江山细支)
烤烟型
8mg
¥30
Tianzi Qianlijiangshan Silm
小盒装条形码:6901028228459
条包装条形码:6901028228466
口味:
 
9.0
外观:
 
9.1
性价比:
 
8.9
钓鱼台(84mm细支)
烤烟型
7mg
¥50
Diaoyutai 84mm Silm
小盒装条形码:6901028056847
条包装条形码:6901028056854
口味:
 
8.9
外观:
 
9.2
性价比:
 
8.8
芙蓉王(硬红带细支)
烤烟型
8mg
¥30
Furongwang Red Label Silm
小盒装条形码:6901028201988
条包装条形码:6901028201995
口味:
 
8.0
外观:
 
7.9
性价比:
 
7.8
苏烟(彩中)
烤烟型
8mg
¥50
Suyan Caizhong
小盒装条形码:6901028303866
条包装条形码:6901028303880
口味:
 
7.8
外观:
 
7.8
性价比:
 
7.8
冬虫夏草(庆典)
烤烟型
6mg
¥100
DongChongXiaCao Qinqdian
小盒装条形码:6901028177320
条包装条形码:6901028177337
口味:
 
9.4
外观:
 
9.5
性价比:
 
9.4
玉溪(硬小庄园)
烤烟型
8mg
¥85
Yuxi Small Manor
小盒装条形码:6901028317726
条包装条形码:6901028317757
口味:
 
8.4
外观:
 
8.7
性价比:
 
8.5
黄鹤楼(雪之景6号)
机制雪茄
0mg
¥25
Huanghelou Snow Scene No.6
小盒装条形码:6901028190565
条包装条形码:6901028190572
口味:
 
7.5
外观:
 
8.8
性价比:
 
7.8
冬虫夏草(1248)
烤烟型
6mg
¥60
DongChongXiaCao 1248
小盒装条形码:6901028177443
条包装条形码:6901028177450
口味:
 
8.2
外观:
 
8.1
性价比:
 
6.3
长城(生肖版)
手工雪茄
0mg
¥1500
Great Wall Zodiac
小盒装条形码:6901028085694
条包装条形码:6901028085694
口味:
 
7.6
外观:
 
7.6
性价比:
 
7.6
红塔山(传奇细支)
烤烟型
8mg
¥15
Hongtashan Legend Silk
小盒装条形码:6901028326483
条包装条形码:6901028326490
口味:
 
7.3
外观:
 
7.6
性价比:
 
7.4
黄鹤楼(硬攀登)
烤烟型
7mg
¥100
Huanghelou Pandeng
小盒装条形码:6901028182867
条包装条形码:6901028183055
口味:
 
9.5
外观:
 
9.7
性价比:
 
9.2
贵烟(细支国酒香30)
烤烟型
6mg
¥90
Guiyan Guojiuxiang 30 Silm
小盒装条形码:6901028221658
条包装条形码:6901028221665
口味:
 
9.0
外观:
 
9.3
性价比:
 
9.0
长城(红色132)
手工雪茄
0mg
¥200
Great Wall Red132
小盒装条形码:6901028034104
条包装条形码:6901028034982
口味:
 
8.4
外观:
 
8.4
性价比:
 
8.4
娇子(青海湖纯净)
烤烟型
8mg
¥18
Pride Qinghaihu
小盒装条形码:6901028029742
条包装条形码:6901028029759
口味:
 
8.4
外观:
 
8.6
性价比:
 
8.4
泰山(黑豹)
机制雪茄
0mg
¥12
Taishan Heibao
小盒装条形码:6901028154581
条包装条形码:6901028154598
口味:
 
7.5
外观:
 
9.1
性价比:
 
7.9
南京(红一品)
烤烟型
8mg
¥6.5
Nanjing Red Yipin
小盒装条形码:6901028111508
条包装条形码:6901028111515
口味:
 
7.0
外观:
 
6.7
性价比:
 
6.8